Knjiga o gripi

U okviru Nacionalnog centra za influencu, a sve u cilju širenja javnozdravstvenih spoznaja u svezi s gripom, te ublažavanju posljedica u slučaju pandemije izdana je knjiga: Kamps-Hoffmann-Preiser "Knjiga o gripi" koju je preveo i adaptirao dr. Vladimir Draženović.

Ova knjiga prvi je tako sveobuhvatni pisani tekst na hrvatskom jeziku koja nas kroz deset poglavlja upućuje u sve "tajne" gripe.

Poglavlja obuhvaćaju sljedeće teme: sezonsku influencu, ptičju gripu, pandemije, pripreme za pandemiju, strukturu virusa influence, patogenezu i imunologiju, laboratorijsku dijagnostiku, kliničku sliku, cjepiva, liječenje i preventivne aktivnosti te nove protuvirusne lijekove.

Predgovor

Prof. dr. sc. Ilija Kuzman, dr.med., spec.infektolog
pročelnik Odjela za respiratorne infekcije, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"

"Knjiga o gripi" je knjiga, bilješka, neograničena informacija, enciklopedija, radna verzija, odnosno zaokružena, ali i tek otvorena stranica o izuzetno važnoj bolesti i velikom javnozdravstvenom i općem problemu u svijetu - jučer, danas i pogotovo sutra. U svakom slučaju, knjiga s opravdanim povodom i snažnom porukom.

U rukama držite pravu, odmjereno i kritički satkanu, a prijevodom znalački prilagođenu informaciju o influenci - sada jednoj od najvažnijih zdravstvenih, ali i općih tema u svijetu. Ova knjiga razbija medijski senzacionalizam, ali i upozorava na opravdano veliki interes za influencu u svijetu.

Strah od ptičje gripe kruži svijetom i pojačava se svake godine. Svi se boje, svi su zabrinuti i svi se osjećaju bespomoćno. Strah raste sa svakom novom vijesti o pojavi virusa u ptica na drugim kontinentima i osobito u europskim državama. Ipak, još nijedan čovjek u Europi nije obolio od ptičje gripe, a u svijetu dosada tek dvjestotinjak ljudi. Pa, je li to najteža bolest? Naravno da nije, ali više od 50% oboljelih ljudi je umrlo. To je strašna bolest!

Svjetska zdravstvena organizacija svakodnevno objavljuje biltene i preporuke, daje upute, sugerira vladama da se ozbiljno pripremaju za sučeljavanje s pandemijom influence. Vodeći svjetski političari u svom obraćanju ne zaobilaze pandemiju influence. Virus ptičje gripe, H5N1, već uzrokuje goleme gospodarske štete i vjerojatno će znatno utjecati na svjetsko tržište hrane. Zdravstveni sustavi se užurbano pripremaju za funkcioniranje u izvanrednim okolnostima. Spasonosno cjepivo protiv pandemijskog virusa Svjetska zdravstvena organizacija najavljuje tek za šest mjeseci nakon pojave pandemije. Strahovito dugo vrijeme! Postoje li učinkoviti protuvirusni lijekovi za liječenje i sprječavanje bolesti? Proizvodnja se ubrzava, skladište se velike pričuve, ali nisu dovoljne. Niti jedna država ne može osigurati dovoljne količine tih lijekova za sve svoje građane.

Gripa je jedina klasična infektivna bolest koja se još uvijek pojavljuje pandemijski. Zato je i priskrbila vrlo zanimljiv i slikovit epitet "jedine neukroćene pošasti iz prošlosti". S virusima influence povezane su brojne nejasnoće na koje današnji svijet, odnosno medicina i znanost ne mogu u cijelosti odgovoriti. Virusi influence stalno se mijenjaju.

Zato je influenca vrlo intrigantna i uvijek aktualna bolest, povijesno važna, u sadašnjem trenutku, ali i u budućnosti. Sva ta predviđanja i svi strahovi zbog stalnih promjena virusa influence, pa i nove pandemije gripe, ne mogu se izdvojiti iz cjelokupnog kompleksa problema. Vrlo aktualnu situaciju s influencom u nas i u svijetu čine četiri važne i međusobno povezane sastavnice: sezonska influenca koja se pojavljuje svake godine, influenca ptica, pojava ptičje gripe u ljudi i nova pandemija.

Nova pandemija svakako će snažno uzdrmati svijet, i to kada se pojavi pandemijski soj virusa influence na koji je osjetljiva cjelokupna populacija. No, kada će se to dogoditi ne može se sa sigurnošću predvidjeti, a niti tvrditi koji će virus biti uzročnik pandemije - aktualni virus ptičje gripe (H5N1) ili pak neki drugi. Zbog pojave ptičje gripe u ljudi i već zabilježenih promjena H5N1 virusa, strahuje se da bi on daljnjom mutacijom i adaptacijom na čovjeka mogao postati pandemijskim sojem.

Što treba učiniti građanin pojedinac, što zdravstveni sustav, što lokalna zajednica, a što država u pogledu odgovornog ponašanja? Teška su to pitanja bez jednoznačnog odgovora. No, najteže je pitanje može li svijet, odnosno čovječanstvo, nešto učiniti. Višestruko različit i razjedinjen svijet susrest će se s novom pandemijom influence, koja ne priznaje i ne podnosi razjedinjenost! Što radi Hrvatska? I u nas se razrađuju planovi i pripreme za pandemiju influence, od predbilježbe za pandemijsko cjepivo i nabave inhibitora neuraminidaze do reorganizacije cjelokupne zdravstvene službe.

Pitanje je, je li svijet i danas posve bespomoćan u sučeljavanju s pandemijom gripe, kao što je bio u prošlosti? Hoće li pandemija gripe, kako sada predviđaju neki autoriteti, uzeti dva milijuna ili 150 milijuna žrtava u svijetu? Ne, nismo posve bespomoćni, jer postoje protuvirusni lijekovi, mogućnost brže proizvodnje i primjene pandemijskog cjepiva, antibiotici i intenzivna medicina za liječenje komplikacija, a svega toga u prošlosti nije bilo. Specifični protuvirusni lijekovi (inhibitori neuraminidaze) - najvažniji je oseltamivir (Tamiflu) - imaju golemu stratešku važnost jer mogu ublažiti prvi pandemijski val. Primjena tih lijekova jedino je oruđe u obrani od gripe dok ne bude dostupno pandemijsko cjepivo.

Odgovore i komentare na sva pitanja naći ćete u ovoj knjizi. Ovo štivo prikazuje i mnoge druge zanimljive podatke, vrlo poučno i stručno, ali problematizira i brojne znanstvene dileme i nedorečenosti. Zato je knjiga jedinstvena i dosada nenadmašena za sve zainteresirane. A tko nije zainteresiran? Ovo je knjiga i priručnik za liječnike i studente, za istraživače i znanstvenike, za sveukupnu zdravstvenu javnost, za veterinare, političare, putnike, zabrinute i lakovjerne.

Riječ autora

Vladimir Draženović, dr. med., spec. virusolog
voditelj Nacionalnog centra SZO za influencu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Virus influence, glavni akter naše priče, godinama izaziva veliki interes javnosti. Dva su razloga tome. Prvi je povezan s karakteristikom virusa da se stalno mijenja i svake godine pojavljuje kao sasvim novi patogen. Drugi, i možda važniji razlog, jest taj što je gripa bolest velikih brojeva, pa se smatra da godišnje od gripe oboli u svijetu najmanje 10% ljudi, a u pandemijskim godinama i više. Knjiga o gripi zbirka je najnovijih spoznaja o toj bolesti s popisom literature koja je uglavnom publicirana u posljednje dvije godine. U okviru opsežnog popisa ponuđene su i internetske adrese na kojima se nalaze originalni cjeloviti članci koji su korišteni u ovoj knjizi.

U nas dosada nije postojala publikacija u kojoj bi se na sveobuhvatan način govorilo o ovoj problematici, pa mi se kao voditelju Nacionalnog centra SZO za influencu ova knjiga učinila izuzetno zanimljivom; shvatio sam da bi tekstove bilo dobro podijeliti s drugima, pa je tako ova knjiga i nastala. Svako od deset poglavlja zasebno obrađuje pojedino područje, počevši od strukture virusa, epidemiologije i kliničke slike pa sve do liječenja. Uz redovito ispitivanje pojavnosti virusa influence u Hrvatskoj, kao Nacionalni centar SZO za influencu širimo i javnozdravstvene spoznaje o gripi i epidemijama koje izaziva, što je i osnovna namjena knjige te je preporučam i širem krugu čitatelja. Posebno zahvaljujem svima koji su sudjelovali u izradi knjige, a naročito izdavačkoj kući LUK d.o.o. i glavnoj urednici dr. Andreji Barišin te onima koji su knjigu i novčano potpomogli.

Cjeloviti tekst "Knjige o gripi" možete preuzeti ovdje - PDF (3.5 MB)