Zašto se trebam cijepiti

Iako ne treba zanemariti opće mjere zaštite od gripe, cijepljenje je ipak najučinkovitiji način
prevencije gripe.

Cijepljenje je važno jer:

  • smanjuje mogućnost oboljevanja od gripe koja je sama po sebi iscrpljujuća bolest
  • smanjuje rizik od aktivacije i komplikacija postojeće kronične bolesti (astme, dijabetesa, srčanih bolesti i drugo)
  • smanjuje rizik hospitalizacija zbog upale pluća
  • smanjuje mogućnost prijenosa bolesti na ljude koji nas okružuju