Izdvojene novosti

Aktualnosti

Vlado Draženović, liječnik, spec. virusolog vas savjetuje

Početkom 2016. godine započela je nova epidemija gripe u kojoj cirkulira dva virusa influence tipa A i dva virusa influence tipa B. U 90% dokazanih slučajeva radi se o istom virusu koji je cirkulirao 2009. godine A/H1N1/ tzv. pandemijskom virusu. Ovogodišnje cjepivo upravo i štiti od ovog, još uvijek za cijelu populaciju, opasnog virusa gripe te je upravo najefikasniji i najjeftiniji način zaštite cjepivo koje u sebi sadrži djeliće tih virusa. Cjepivo je odobreno za upotrebu od europske i hrvatske agencije za kontrolu lijekova te je stoga, smatra se, visoko pouzdano, sigurno, učinkovito a aplicira se bezbolno plitkim ubodom u nadlakticu. Od cijepljenja svatko može imati samo koristi jer to je moderna civilizacijska tekovina koja podiže kvalitetu života. Za cijepljenje nikad nije kasno!

Što liječnici kažu o cijepljenju protiv gripe?

Knjiga o gripi